Cho bé yêu

CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ NĂM HỌC 2020-2021

Cho bé yêu
Hôm ngày vào hồi 7 giờ 30 phút sáng ngày 5/9/2020, cô và trường Trường Mầm non Long Sơn đã tổ chức “ Ngày hội đến trường của bé: năm học ...

Lễ kết nạp đảng viên Chi bộ trường Mầm non Long Sơn

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Long Sơn đến thăm và tặng quà cho tổ công tác số 2 lập chốt kiểm soát dịch bệnh covid 19 tại Yên Định - Sơn Động.

TRƯỜNG MẦM NON LONG SƠN TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT VÀ TRI ÂN HỌC SINH 5 TUỔI NĂM HỌC 2019-2020

Trường Mầm non Long Sơn tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai doan 2016-2020.

Trường Mầm non Long Sơn phối hợp với trạm Y tế xã Long Sơn cho trẻ uống thuốc tẩy giun đợt I năm 2020

Các bé trường Mầm non Long Sơn vui Tết thiếu nhi 01/6/2020

Trường Mầm non Long Sơn chuẩn bị tốt các điều kiện để đón các cháu học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày đầu trở lại trường học của các bé Mầm non Long Sơn sau kỳ nghỉ xuân đặc biệt.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Long Sơn đến thăm và tặng quà cho tổ công tác số 2 lập chốt kiểm soát tại trạm Hạ My thôn Tảu xã Long Sơn.

Giáo viên trường MN Long Sơn làm mũ chống dịch Covid-19 tặng miễn phí cho tổ công tác số 2 lập chốt kiểm soát tại thôn Tảu xã Long Sơn.

Trạm y tế xã Long Sơn tổ chức tập huấn, hướng dẫn, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại trường mầm non Long Sơn

Cho bé yêu

CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ NĂM HỌC 2020-2021

Cho bé yêu
Hôm ngày vào hồi 7 giờ 30 phút sáng ngày 5/9/2020, cô và trường Trường Mầm non Long Sơn đã tổ chức “ Ngày hội đến trường của bé: năm học ...

Lễ kết nạp đảng viên Chi bộ trường Mầm non Long Sơn

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Long Sơn đến thăm và tặng quà cho tổ công tác số 2 lập chốt kiểm soát dịch bệnh covid 19 tại Yên Định - Sơn Động.

TRƯỜNG MẦM NON LONG SƠN TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT VÀ TRI ÂN HỌC SINH 5 TUỔI NĂM HỌC 2019-2020

Trường Mầm non Long Sơn tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai doan 2016-2020.

Trường Mầm non Long Sơn phối hợp với trạm Y tế xã Long Sơn cho trẻ uống thuốc tẩy giun đợt I năm 2020

Các bé trường Mầm non Long Sơn vui Tết thiếu nhi 01/6/2020

Trường Mầm non Long Sơn chuẩn bị tốt các điều kiện để đón các cháu học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày đầu trở lại trường học của các bé Mầm non Long Sơn sau kỳ nghỉ xuân đặc biệt.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Long Sơn đến thăm và tặng quà cho tổ công tác số 2 lập chốt kiểm soát tại trạm Hạ My thôn Tảu xã Long Sơn.

Giáo viên trường MN Long Sơn làm mũ chống dịch Covid-19 tặng miễn phí cho tổ công tác số 2 lập chốt kiểm soát tại thôn Tảu xã Long Sơn.

Trạm y tế xã Long Sơn tổ chức tập huấn, hướng dẫn, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại trường mầm non Long Sơn

Cho cha mẹ

CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ NĂM HỌC 2020-2021

Cho cha mẹ
Hôm ngày vào hồi 7 giờ 30 phút sáng ngày 5/9/2020, cô và trường Trường Mầm non Long Sơn đã tổ chức “ Ngày hội đến trường của bé: năm học ...

Lễ kết nạp đảng viên Chi bộ trường Mầm non Long Sơn

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Long Sơn đến thăm và tặng quà cho tổ công tác số 2 lập chốt kiểm soát dịch bệnh covid 19 tại Yên Định - Sơn Động.

TRƯỜNG MẦM NON LONG SƠN TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT VÀ TRI ÂN HỌC SINH 5 TUỔI NĂM HỌC 2019-2020

Trường Mầm non Long Sơn tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai doan 2016-2020.

Trường Mầm non Long Sơn phối hợp với trạm Y tế xã Long Sơn cho trẻ uống thuốc tẩy giun đợt I năm 2020

Các bé trường Mầm non Long Sơn vui Tết thiếu nhi 01/6/2020

Trường Mầm non Long Sơn chuẩn bị tốt các điều kiện để đón các cháu học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày đầu trở lại trường học của các bé Mầm non Long Sơn sau kỳ nghỉ xuân đặc biệt.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Long Sơn đến thăm và tặng quà cho tổ công tác số 2 lập chốt kiểm soát tại trạm Hạ My thôn Tảu xã Long Sơn.

Giáo viên trường MN Long Sơn làm mũ chống dịch Covid-19 tặng miễn phí cho tổ công tác số 2 lập chốt kiểm soát tại thôn Tảu xã Long Sơn.

Trạm y tế xã Long Sơn tổ chức tập huấn, hướng dẫn, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại trường mầm non Long Sơn

Cho bé yêu

CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ NĂM HỌC 2020-2021

Cho bé yêu
Hôm ngày vào hồi 7 giờ 30 phút sáng ngày 5/9/2020, cô và trường Trường Mầm non Long Sơn đã tổ chức “ Ngày hội đến trường của bé: năm học ...

Lễ kết nạp đảng viên Chi bộ trường Mầm non Long Sơn

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Long Sơn đến thăm và tặng quà cho tổ công tác số 2 lập chốt kiểm soát dịch bệnh covid 19 tại Yên Định - Sơn Động.

TRƯỜNG MẦM NON LONG SƠN TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT VÀ TRI ÂN HỌC SINH 5 TUỔI NĂM HỌC 2019-2020

Trường Mầm non Long Sơn tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai doan 2016-2020.

Trường Mầm non Long Sơn phối hợp với trạm Y tế xã Long Sơn cho trẻ uống thuốc tẩy giun đợt I năm 2020

Các bé trường Mầm non Long Sơn vui Tết thiếu nhi 01/6/2020

Trường Mầm non Long Sơn chuẩn bị tốt các điều kiện để đón các cháu học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày đầu trở lại trường học của các bé Mầm non Long Sơn sau kỳ nghỉ xuân đặc biệt.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Long Sơn đến thăm và tặng quà cho tổ công tác số 2 lập chốt kiểm soát tại trạm Hạ My thôn Tảu xã Long Sơn.

Giáo viên trường MN Long Sơn làm mũ chống dịch Covid-19 tặng miễn phí cho tổ công tác số 2 lập chốt kiểm soát tại thôn Tảu xã Long Sơn.

Trạm y tế xã Long Sơn tổ chức tập huấn, hướng dẫn, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại trường mầm non Long Sơn

Thông báo
Bản đồ
Video
Đang chờ cập nhật
Thời tiết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 5
Tháng trước : 49